เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

ดอกชมจันทร์หรือดอกพระจันทร์เป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับเป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่(Morningglory)บางที่เรียกดอกไม้จีนแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับดอกไม้จีนของจีนนิยมนำดอกตูมมาประกอบอาหารเช่นยำดอกชมจันทร์ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริกฯลฯและนำไปประกอบอาหารอื่นๆได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่นิยมทานดอกสด นอกจากนี้ดอกชมจันทร์ ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆหากทานมากไปอาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้นตามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง

คุณนงนารถเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกชมจันทร์ ได้ให้คำแนะนำและเคล็ดวิธีในการปลูกดอกชมจันทร์ให้ได้ผลผลิตดีไว้ดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการปลูกต้นชมจันทร์1.นำเมล็ดแห้งของต้นชมจันทร์ไปแช่น้ำไว้1คืนเพื่อให้เมล็ดพองน้ำและทำให้หน่อหรือรากงอกออกมาในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วยโดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นมาให้คัดทิ้งหรือไม่งอกหน่ออกมาให้เลือกเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไป*ในการเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดูจากการเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำและเริ่มมีหน่องอกออกมาส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำจะฟ่อและไม่งอกหน่อออกมาถือว่าไม่สมบูรณ์

2.หลังจากที่แช่เมล็ดไว้แล้ว1คืนให้นำเมล็ดไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้โดยการหยอดลงไปหลุมละ3-4เมล็ดโดยแปลงปลูกจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีพอสมควร กล่าวคือมีการขุดพลิกและย่อยดินตากแดดทิ้งไว้ก่อนปลูก1สัปดาห์เพื่อกำจัดศัตรูพืชจากนั้นให้ขึ้นแปลงพร้อมกับใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้นในอัตรา500กก.- 1,000กก.ต่อไร่ในการทำแปลงควรให้แปลงมีความกว้าง1-1.5เมตรเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานส่วนความยาวให้ใช้ความยาวตามพื้นที่เมื่อขึ้นแปลงเสร็จแล้วให้ตีหลุมปลูกให้มีความลึกประมาณ20-30ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก200-500กรัม/หลุมก่อนหยอดเมล็ดและกลบดินให้มิดเมล็ดโดยใช้ระยะปลูกแบ่งเป็นสองแถวต่อ1แปลงในระยะระหว่างต้น40-50ซม.และระยะระหว่างแถว70-100ซม.

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

3.ทำการรดน้ำดูแลกำจัดวัชพืชอย่าให้ขึ้นรบกวนพืชปลูกในช่วงก่อนงอกไปจนถึงหลังงอก2สัปดาห์เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชปลูกจะอ่อนแอต่อวัชพืชมากเมื่อต้นกล้ามีอายุได้2สัปดาห์หรือมีใบจริงคู่แรกให้ทำการถอนแยกหรือซ่อมแซมหลุมปลูกโดยให้ถอนแยกเหลือ2ต้นต่อหลุมและเลือกถอนต้นที่งอกช้าดูอ่อนแอหรือขึ้นชิดติดกันออก

4.ในช่วงแรกของการปลูกพืชมีความต้องการน้ำมากจึงควรมีการให้น้ำวันละ2ครั้งเช้า-เย็นกระทั่งพืชมีอายุได้ประมาณ1เดือนให้ลดการให้น้ำลงเหลือวันละครั้งในช่วงเช้า5.ปลูกไปประมาณ45วันต้นชมจันทร์จะเริ่มแตกยอดอ่อนที่พร้อมจะทอดเลื้อยให้เกษตกรทำการขึ้นค้างให้ต้นชมจันทร์เเลื้อยโดยจะขึ้นค้างเป็นรูปปิรามิด(ค้างคู่)หรือค้างเดี่ยวก็ได้ตามถนัด

6.หลังปลูกประมาณ2-3เดือนต้นชมจันทร์จะเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกโดยจะให้ดอกตูมนสีเขียวอมเหลืองหากทิ้งไว้ดอกจะบานเป็นสีขาวสวยและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืนในการเก็บเกี่ยวดอกชมจันทร์เกษตรกรจึงควรเก็บเกี่ยวณช่วงเวลาเช้าตรู่ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด

7.หลังเก็บผลผลิตแล้วทุกครั้งควรมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุกครั้งโดยจะใช้ปุ๋ยจาก**ก้อนเชื้อเห็ดเก่ากล่าวคือนำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาใส่บำรุงต้นแทนปุ๋ยหมักในอัตรา1-2 กำมือต่อ1ต้น/หลุม ด้วยเทคนิคการให้ปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้จึงกลายเป็นเทคนิคช่วยเร่งให้ต้นชมจันทร์ ออกดอกมากขึ้นและเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้ถือว่าเป็นปุ๋ยดีที่เหมาะสมต่อการบำรุงต้นชมจันทร์เป็นอย่างดี

การเตรียมปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า:นำก้อนเชื้อเห็ดที่ติดเชื้อราหรือก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ติดดอกนำมาเป็นปุ๋ยโดยการแกะก้อนเห็ดออกแล้วกองไว้ให้แห้งในที่ร่มปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาตินานประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปก่อนนำไปใช้บำรุงต้นชมจันทร์ ซึ่งจะช่วยทำให้ดอกชมจันทร์ที่ปลูกให้ผลผลิตดีและเกิดดอกมากขึ้น

ประโยชน์ดอกชมจันทร์:เป็นผักที่มีไขมันต่ำมากและมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและยังประกอบไปด้วยวิตามินเอบี1บี2บี3โปรตีนอีกด้วย

Facebook Comments