วิธีกำจัดถุงพลาสติก

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาขยะถุงพลาสติก ในปัจจุบันกำลังเป็นเรื่องวิกฤตที่หลายฝ่ายออกมารณรงค์ให้มีการจัดการอย่างถูกวิธี เพราะนั่นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ ปัญหาแก๊สเรือนกระจก (Green house effect) เมื่อเกิดการเผาไหม้

ถุงพลาสติกเป็นวัสดุพอลิเมอร์ ชนิด Polyethylene (PE) มีคุณสมบัติในการขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการได้ง่าย รวมทั้งมีน้ำหนักเบา คงทน และกันน้ำ รวมถึงมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ จึงเป็นเหตุผลหลักที่ถุงพลาสติกถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันว่า ถุงพลาสติกนั้นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไรนักก็ตาม

ซึ่งหากจะพูดถึงวิธีการกำจัดถุงพลาสติกในครัวเรือนนั้น ย่องฟังดูเป็นเรื่องที่เกินความสามารถไปสักนิด เนื่องจากการนำถุงพลาสติกไปหลอมขึ้นรูปใหม่ (Recycle) จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาแพง และมักถูกใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ฉะนั้นวิธีกำจัดถุงพลาสติกในครัวเรือนที่ทำได้คือการนำถุงพลาสติกกลับมา REUSE หรือใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำไปทิ้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

จะสังเกตว่าถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ หรืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 500-1,000 ปี จึงจะสลายหมด และถึงแม้ว่าวิธีการกำจัดถุงพลาสติกที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การฝังกลบ แต่ก็ยังคงเป็นอันตรายต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมอยู่ดี และคงมีแนวโน้มว่าความต้องการใช้ถุงพลาสติกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย อันเป็นผลมาจากข้อดีดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ถึงตรงนี้ เราคงทำได้เพียงแต่ช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกลง โดยการใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษในกิจกรรมต่างๆแทน เช่น การจับจ่ายใช้สอย การบริโภคสินค้าและบริการ ฯลฯ รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของห้างร้าน ที่จะเป็นนโยบายในการลดใช้ถุงพลาสติก ก็ถือเป็นการโหนกระแสที่ดีของเหล่าบรรดาธุรกิจ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ ก็ควรนำถุงพลาสติกนั้นกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ให้คุ้มค่าที่สุดก่อนนำไปทิ้ง

Facebook Comments