เทคนิคการดูแล ลิ้นจี่และลำไยให้ได้รสชาติหวานด้วยการใช้เกลือแกง

ปัจจุบัน ลำไย และ ลิ้นจี่ กลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจทางภาคเหนือตอนบนของไทย ผลผลิตในแต่ละปีมีจำนวนมาก การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลไม้ทั้ง 2 ชนิดเป็นที่ต้องการของตลาด

อ.แปลก เดชะบุญ แห่งบ้านนาหลังคาแดง หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปราชญ์เกษตรผู้ให้ความสำคัญกับ การดูแลไม้ผล ได้กล่าวกับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่าลิ้นจี่จะผลผลิตมากในเดือนพฤษภาคม ส่วนลำไยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี หากเกษตรกรให้ความสำคัญกับการดูแลผลผลิตให้มีรสชาติอร่อย หวาน หอม ก็จะช่วยให้ผลผลิตขายดี ซึ่งการเพิ่มรสชาติที่ดีให้กับผลผลิต ไม่จำเป็นต้องซื้อฮอร์โมนมาฉีดพ่นเสมอไป เกษตรกรสามารถทำได้โดยการใช้ โซเดียมคลอไรด์ หรือ เกลือแกง ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

ในช่วงที่ลำไยหรือลิ้นจี่ออกผลประมาณเท่าหัวไม้ขีด ให้ขุดพรวนดินรอบทรงพุ่มจากนั้นใช้เกลือแกงหว่านรอบๆทรงพุ่ม ปริมาณ 1-1.5 กิโลกรัมต่อต้น ให้ใส่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วดูแลตามปกติ

นอกจากนี้ อ.แปลก ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงผลลัพธ์ที่ได้อีกว่า ผลผลิตที่ผลิตได้จากวิธีการให้เกลือแกง ดังกล่าว จะมีรสชาติดีขึ้น กล่าวคือ ลิ้นจี่จะไม่ติดเปรี้ยวจัด เนื้อหนาขึ้น มีความหวานลึกอมเปรี้ยวหน่อยๆ ส่วนลำไยจะมีเนื้อหนา หวานหอม เนื้อนุ่มอร่อยขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ซึ่งวิธีที่แนะนำไปนั้น จะใช้กับลำไยหรือลิ้นจี่พันธุ์ใดก็ได้ และยังสามารถให้เกลือแกงได้ทุกปี

Facebook Comments