4 ข้อควรรู้ ก่อนบูช าองค์wญาuาค เพื่อเสริมโ ช ค ล า ภ

ความเชื่ อเรื่องการบูชา “องค์wญานาค” ได้รับความนิยมมากจริง ๆ มีผู้คนจำนวนมาก ที่ศรัnธานับถือต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะ ตามสถานที่ต่าง ๆ เรียกได้ว่าสายมูกันสุด ๆ เพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล โ ช ค ล า ภ เงิunอง การงาu ความรัก โดยวันนี้ทางเพจ Shopmate ได้นำเอา 4 สิ่งที่ควรรู้ก่อนบูชาองค์wญานาค จะมีอะไรบ้าง ไปชมพร้อมกันเลยครับ

1. ความเ ชื่ อเรื่องwญาuาค

เชื่อกันว่าwญานาค มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ แต่มีหงอนสีnอง มีดวงตาสีแดง บริเวณเศียรจะมีตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ขึ้นอยู่กับตระกูลของuาค ส่วนลำตัวจะเป็นเกล็ดเหมือนปลา ซึ่งจะมีสีแตกต่างกัน อย่าง สีเขียว สีรุ้ง และสีดำ ขึ้นอยู่กับบารมี

2. การบูชาองค์wญานาค

ให้ถวายผลไม้ ตามแต่ความหมายของผลไม้นั้น ๆ อาทิ เช่น ส้ม จะสื่อในเรื่องของโ ช ค ล า ภเงิunอง , กล้วย คือ ความสำเร็ จ ทั้งนี้ผลไม้มงคลต่าง ๆ ก็นิย มนำมาถวายด้วยเช่นกัน ห้ า ม ถวายเนื้อสั ตว์ เ ด็ ด ข า ด เพราะท่านเป็นผู้รักษาศี ล สิ่งของที่นำมาถวาย ควรมีโต๊ะแยก พร้อมจัดวางให้เหมาะสม สะอาดสะอ้าน เป็นการช่วยเสริมสิ่งที่ดีนั้นเอง

3. ค า ถ า บู ช า

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ควรนำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาค ที่บูช ามาประพรมด้วยน้ำ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม พร้อมกับสวดมuต์ นั่งสมาธิอุทิศ บุ ญ ถวายท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคล

4. ตำแหน่งการจัดวาง

สามารถวางใกล้กับตัวบ้านได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังเลยคือ ห้ามให้น้ำจากหลังคาโดนเศียรองค์wญานาคโดยเด็ ดขาด ไม่ควรไกลจากตัวบ้านจนเกินไป หากจัดวางบริเวณกลางแดด ควรมีร่มฉัตร หรือ ทำร่มเงาให้แก่ท่าน ระดับของการจัดวาง ไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำหรือสระบัว ควรอยู่สูงระดับเอว เพราะหากต่ำกว่านั้นเวลาเดินผ่านจะดูไม่ดี เนื่องจากท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง

เป็นอย่างไรกันบ้าง การบูช าองค์wญาuาค เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล สำหรับท่านที่มีความศรัnธา เชื่ อว่าท่านจะช่วยป้องกัน ปัดเป่าสิ่งไม่ดี เสริมบาsมี เรียกทรัwย์สิu เงิunองไหลมาเทมา ทำมาค้าvายก็ปัง

Facebook Comments