10 หลักวิธีคิดต่าง ของ Apple

เทคนิคหรือแนวคิดดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ อย่างที่ทราบกันว่าพนักงานทั้งหมดของ Apple จะได้รับการปลูกฝังให้คุ้นเคยกับคำว่า Think different หรือ คิดต่าง ซึ่งความคิดนี้เองที่ส่งผลให้ธุรกิจของ Apple เติบโตจนประสบความสำเร็จในระดับโลกจนถึงทุกวันนี้ มีนักเขียนอาวุโสในวงการไอที สตีฟ โทบัค ได้สรุป 10 หลักวิธีคิดต่าง ของ Apple ดังนี้

1. ปลูกฝังให้พนักงานคิดต่าง – สตีฟ จอบส์ พูดอยู่เสมอว่า เราต้องคิดต่างจากคนอื่น และเขาก็เชื่อว่าพนักงานของ Apple ทำได้
2. ใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อย – พนักงานของ Apple ทุกคนจะสนุกกับการทำงาน และอยู่กับแบบไร้กฏระเบียบ แต่งานจะต้องเสร็จเรียบร้อย
3. รักและใส่ใจกับผู้ที่ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. ทำทุกสิ่งที่สำคัญ และต้องทำจากใจ – การทำงานของ Apple จะไม่มีการแยกฝ่ายอย่างชัดเจน ทุกอย่างต้องทำภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน

5. ดูแลการตลาดอย่างใกล้ชิด – จอบส์ให้ความสำคัญเรื่องการตลาดมากจึงมีทีมการตลาดเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่จ้างบริษัทอื่น

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

6. ควบคุมสารที่จะสื่อถึงผู้บริโภค – Apple จะใช้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต่างไปจากบริษัทไอทีอื่นๆ อย่างชัดเจน
7. สิ่งเล็กน้อยอาจสร้างความต่างที่ยิ่งใหญ่ได้
8. อย่าปล่อยให้คนทำงานแบบเดิมๆ – ต้องให้พนักงานทำงานให้ดีขึ้น โดยจอบส์ ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่หลักของเขาคือการผลักดันให้พนักงานทุกคนก้าวหน้า
จึงไม่แปลกที่เขาจะใส่ใจพนักงานโดยการสั่งอาหารดีดีให้ระหว่างที่ทุกคนทำงานอย่างหนัก

9. เมื่อคุณเห็นว่าสิ่งนั้นทำแล้วได้ผล จงทำต่อไปเรื่อยๆ – Apple เป็นบริษัทที่ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและพัฒนาล้ำหน้ากว่าบริษัทอื่นๆ
10. จอบส์ เคยกล่าวไว้ในงานวันรับปริญญา ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า”อย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกว่าความคิดของตัวเอง”
ดังนั้นไม่ว่าความคิดของเราจะแตกต่างจากคนอื่นแค่ไหน ก็จงเชื่อมั่นต่อความคิดตนเองและทำต่อไป

Facebook Comments