มะนาวให้ผaมาก ทำฮoร์โมนไข่แบบนี้ ง่ายและได้ผลดี

หรับเพื่อนๆที่รักในการปลูกนั้นวันนี้มีอีกวิธีก ารหนึ่งที่จะช่วยให้พืชผักของเรา งาม สามารถใช้ได้ทั้งบำรุงใบ ดอก และผลได้ดี อีกทั้งการทำแบบนี้เรายังสามารถมั่นใจเรื่องไร้สาsเคมี ต ก ค้ า ง เชื่อว่าสามารถทำให้ผลไม้นั้นออกนอกฤดูก าลได้

การทำแบบนี้ทำให้มะนาวมีผลดก ออกผลตลอดปี ส่วนจะทำอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ถังมีฝาปิด, ไข่ไก่ 10 ฟอง, น้ำ ตาลทร ายครึ่งกิโลกรัม,นมเปรี้ย วขวดกลาง 700 ม.ล

ขั้นตoนและ วิ ธี ทำฮoร์โมนไข่เร่งดอกเร่งผล

1 ตอกไข่ใส่ในภาชนะหรือถังที่เตรียมไว้

2 ใส่น้ำตาลทรายแดงครึ่ง กิโลกรัมลงไปผสมกับไข่

3 ตามด้วยนมเปรี้ยวที่เตรียมไว้ลงไปผสม แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากัน

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

4 เมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาถังพลาสติก หมักทิ้งไว้ ใช้เวลาในการหมัก 1 เดือนก็จะมีกลิ่นหอมและก็พร้อมใช้ได้แล้วค่ะ

เ ท ค นิ ค การนำไปใช้

– ฮoร์โมนไข่ 2-3 ชต.: น้ำเปล่า 1 ล. โดยใช้ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น ไม่ใช้ตอนแดดจัด วันเว้นวัน ใช้ในช่วงเวลาที่พืชใกล้ออกดอก จะช่วยให้จับผ ลได้ดี

– หรือใช้ผสมน้ำ รดแทน ปุ๋ ย ก็ได้เช่นกัน

เพียงเท่านี้เราก็จะได้มะนาวลูก ด ก สามารถให้ผลได้ตล อดปี ปลูกเพียงต้นเดียวก้เพียงพอกินในครอบครัวแล้ว หรือเพื่อนๆ จะนำไปใช้ในสวนที่ปลูกเยอะๆ ก็ได้ผลดี โดยไม่เป็นอัน ต ร า ย ต่อผู้บริโ ภ คอีกด้วยค่ะ หรือจะใช้กับผลไม้ชนิดอื่นก็ได้เช่น มะม่วง ลินจี่ ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ: Playground KIDS chan n e l, บ้านน้อยด อทค อม

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments