เทคนิคการปลูก และดูแล ดอกเบญจมาศตัดดอก

เบญจมาศ เป็นไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูก เลี้ยงและ ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยแต่ถ้าปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็น จะได้ดอกที่มีคุณภาพดีดอกมีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่างๆ มากมายหลากสี และหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็นไม้กระถาง และไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย

คุณพิชัย พรหมกาญจน์ เกษตรกรเจ้าของสวนดอกเบญจมาศตัดดอก เล่าถึงความเป็นมากว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้ว่า 10 ปีก่อน(2543) คุณพิชัยทำงานบริษัทเอกชนที่ภาคกลางและได้ลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่อุบลราชธานีบังเอิญไปอ่านเจอข้อมูลการปลูกเบญจมาศตัดดอกขาย จึงเกิดความสนใจจึงค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะลงมือปลูกอย่าง

จริงจังในปี 2545 จนและยึดเป็นพืชสร้างรายได้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันคุณพิชัยปลูกดอกเบญจมาศตัดขายทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.พันธุ์โพลารีส ดอกสีขาว และสีเหลือง ก้านตรง ดูแลง่ายดอกขนาดปานกลางออกช่วงเดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคมของทุกปี

2.พันธุ์ขาวญี่ปุ่น ดอกสีขาวล้วน ดอกใหญ่ ก้านตรง ดูแลรักษายาก ตลาดต้องการสูง ราคาไม่ตกออกดอกช่วงเดือนตุลาคม?มิถุนายนของทุกปี 3.พันธุ์แคทอาย ดอกสีเหลือง เล็ก ก้านตรง ดูแลง่าย ออกดอกตลอดทั้งปีแต่ต้องคุมแสงให้ได้ 4.พันธุ์การะเกด ดอกสีขาว ดอกใหญ่ ก้านตรง ออกดอกเฉพาะฤดูฝน ดูแลง่าย และต้องมีโรงเรือน 5.พันธุ์ขาวปิงปอง ดอกสีขาวเหมือนลูกปิงปอง ดูแลง่าย ออกดอกเดือน สิงหาคม – เดือนมิถุนายน ของทุกปี

คุณพิชัย พรมกาญจน์ เจ้าของสวนดอกเบญจมาศจำนวน 2 ไร่ ซึ่งเป็นสวนเบญจมาศแบบตัดดอกขายตลาดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ ยโสธร โดยส่งดอกไม้ทางรถโดยสาร สร้างรายได้อย่างดีปีละ 300,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการปลูกเบญจมาศตัดดอก การเตรียมพันธุ์และขยายพันธุ์ปลูก:การเตรียมแปลงชำรากดอกเบญจมาศ 1.เตรียมแปลงขนาดกว้าง 1 เมตรยาวตามพื้นที่ประมาณ 2-3 เมตร จะเหมาะสม โดยทำเป็นกระบะไม้ยกสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2.ผสมดินสำหรับชำรากใช้ทราย1ส่วน+ดินร่วน1ส่วน(ถ้าเป็นดินใหม่ที่ไม่เคยปลูกพืชมาก่อนเลยจะดีมาก)คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักรองพื้นแปลงไว้ให้มีความหนาประมาณ10เซนติเมตรรดน้ำพอชุ่มเริ่มชำได้ทันที 3.แปลงกระบะชำรากต้องอยู่ในโรงเรือนแล้วติดหลอดไฟตูมแรงเทียน100วัตต์ประมาณ3-5หลอดเพื่อกกไฟให้กับต้นอ่อน

การดูแลรักษารากชำเบญจมาศ 1.เลือกเอายอดอ่อนของต้นเบญจมาศอายุประมาณ 7 วันตั้งแต่เริ่มเพาะไปทำการชำรากในแปลงที่เตรียมไว้ความยาวของยอดเหมาะชำประมาณ 6-7 เซนติเมตร 2.ก่อนชำลงแปลง จุ่มรากต้นอ่อนในน้ำยาเร่งรากไม้ดอกก่อนแล้วจึงนำลงปักชำระยะห่างต้นและแถว 1-2 เซนติเมตร กดลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตรไปเรื่อยๆ จนสุดแปลง โดยแบ่งชำเป็นรุ่นๆต่อเนื่องจากนั้นใช้แกลบดิบปกคลุมหน้าดินให้มิดเพื่อเป็นการเก็บรักษาความชื้นหน้าดินไว้ช่วยให้หน้าดินไม่แห้งและช่วยเร่งรากต้นอ่อนให้ออกรากดียิ่งขึ้น

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

3.เปิดไฟเพื่อเป็นการคุมแสงให้กับต้นอ่อนด้วยทุกวันๆละ 8 ชั่วโมง 4.การให้น้ำนั้นดูที่ความชื้นหน้าดินหากหน้าดินยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องให้น้ำ เฉลี่ยแล้วก็รดน้ำวันละ 1 ครั้งก็พอ 5.ดูแลต่อเนื่องประมาณ 13 วัน แต่อย่าเกิน 15 วันต้องย้ายต้นอ่อนลงปลูกตามปกติต่อไปหากเกินอายุ 15 วันไปแล้วจะทำให้ดูแลยากเพราะรากต้นอ่อน

การเตรียมแปลงปลูกดอกเบญจมาศ 1.เตรียมดินแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตรอยู่ภายในโรงเรือนที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทสะดวก ตากดินไว้อย่างน้อย 7 วัน 2.ขึงพลาสติกสำหรับปลูกดอกไม้เทพประสิทธิ์ให้สุดแปลง โดยหาไม้ไผ่มาผูกยึดทุกระยะ 2 เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแปลงปลูก 3.จากนั้นย้ายต้นอ่อนที่ชำครบอายุแล้วลงมาปลูกตามช่องตาข่ายที่ขึงไว้แล้วให้ครบทั่วทั้งแปลงแล้วดูแลรักษาต่อเนื่อง การดูแลรักษาเบญจมาศ 1.หลังปลูก 7 วันใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 30 กิโลกรัม/แปลง โรยตรงร่องระหว่างแถวของต้นดอกไม้ แล้วเริ่มให้ไฟวันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 22.00-02.00น. ต่อเนื่อง 25 วัน

2.ดอกเบญจมาศอายุ 15 วันพรวนดิน แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ประมาณแปลงละ 0.5 กิโลกรัมเพื่อเร่งรากและใบ 3.ดอกเบญจมาศอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อีกครั้ง ในอัตราเท่าเดิม 0.5 กิโลกรัม/แปลง 4.ดอกเบญจมาศครบ 60 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กิโลกรัม/แปลง 5.จากนั้นเริ่มตกแต่งตาดอก คือเด็ดก้านดอกข้างลำต้นให้เหลือตรงปลาย 4-5 ดอกและเด็ดดอกตรงกลางด้วยเพราะดอกกลางจะบานก่อนเพื่อน

6.หลังแต่งตาดอก 25 วัน ดอกไม้จะเริ่มแย้มและบานพร้อมกันทั้งหมดใน 30 วัน สามารถทยอยเก็บดอกไม้เริ่มจำหน่ายได้เรื่อยๆ แล้วแต่ความสมบูรณ์ของดอกแต่โดยรวมแล้วดอกเบญจมาศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 103 วันจะได้ดอกเบญจมาศที่สวยสมบูรณ์และก้านตรง ตรงตามความต้องการของตลาด **ตลอดช่วงเวลาที่ดอกเบญจมาศเจริญเติบโต เลื่อนตาข่ายขึ้นเสมอตามความสูงของดอกไม้ให้รักษาระดับที่ใต้ก้านดอก 20-25 เซนติเมตร เพื่อจะได้ดอกเบญจมาศที่ก้านตรง ยาว สวย สมความต้องการของตลาด

การเก็บเกี่ยวเบญจมาศ ต้องตัดดอกให้ห่างโคนต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร จากนั้นจึงไปปรับขนาดของก้านดอกตามความต้องการของตลาด แต่โดยรวมทั้งหมดขนาดของก้านต้องไม่ยาวเกิน 60 เซนติเมตร

โรคและการป้องกันกำจัด 1.โรคราน้ำค้าง/โรคราสนิม ลักษณะใบจะเป็นจุดสีน้ำตาล ใบไหม้ ใช้สารเคมีประเภทแมนโคเซป+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ผสมฉีดพ่นตามสลากแนะนำ 2.แมลงต่างๆ หนอนกระทู้ หนอนแก้ว เพลี้ยต่างๆ และเพลี้ยไฟ แก้ไขดังนี้ -เพลี้ยไฟใช้พิโนฟิน สลับกับอาทแม็ก และสารอะมีบาคอฟิค -หนอนต่างๆ ใช้ คลอไพรีฟอส+ไซเปอร์เมทิน ตามคำแนะนำของสลาก

Facebook Comments