วิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวให้ติดผลไวแค่ 45 วัน ออกฝักดกเต็ม

การเตรียมแปลง ไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน

หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่

ใส่ปุ๋ ยค อ ก/ปุ๋ ย หมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่

ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 1-1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร

คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด เตรียมวัสดุเพาะกล้าใส่ถาดหลุม หยอดเมล็ดลงหลุมได้เลย หลุมละ 1 เมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

การย้ายปลูก เมื่อต้นกล้าหรืออายุ 8-10 วัน หรือมีใบจริง2ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน)

การให้ปุ๋ ย

ปุ๋ ย สูตร 25-7-7 เริ่มให้เมื่อหลังย้ายปลูก 7-10วัน อัตรา 20 กก./ไร่

ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เริ่มให้หลังจากให้ปุ๋ ยครั้งแรก15วัน และให้ทุกๆ10วันครั้ง

และเมื่อเริ่มติดผลให้ผสมปุ๋ ยสูตร 13-13-21 กับ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 20-30 กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตอายุ 45-50 วัน และเก็บวันเว้นวัน ควรเก็บฝักที่ไม่อ่อนมากหรือแก่จนเกินไป และไม่ควรปล่อยผลผลิตไว้คาต้น เพราะจะทำให้ต้นโทรม และผลผลิตจะลดลง

Facebook Comments