เปิดรายชื่อ รพ.ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ทั่วประเทศ

วันที่ 29 ส.ค.64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายชื่อ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลคิดอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชน 777 บาทต่อโดส ในส่วนค่าบริการอื่นๆ โรงพยาบาลกำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในเดือนกันยายน สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจองวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไป

กรุงเทพและปริมณฑล
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮม

โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โรงพยาบาลบางโพ

โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลพีเอ็มจี

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน จ.นครปฐม

โรงพยาบาลศาลายา จ.นครปฐม

โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร

โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร

ภาคกลาง

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฏร์ จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
โรงพยาบาลศรีสุโข จ.พิจิตร

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง จ.พิจิตร

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จ.สระบุรี

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร

โรงพยาบาล รวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี

โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ชัยนาท

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

ภาคอีสาน

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลป.แพทย์ 1 จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม จ.บุรีรัมย์

โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ.เลย

โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ.ชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ จ.ชัยภูมิ

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอ็มทีอินเตอร์เมด จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จ.เชียงราย

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

โรงพยาบาลแพร่ราม จ.แพร่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จ.ลำพูน

โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จ.ระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จ.ระยอง

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ภาคใต้

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จ.กระบี่

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ จ.กระบี่

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร

โรงพยาบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง

Facebook Comments