ด่วน เจอเด็กป.6 ติดCV สั่งตรวจเพื่อนร่วมชั้น-ครูอื้อ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.64 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ออกประกาศแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียน หลังได้รับรายงานจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียนชายชั้นป.6 ซึ่งมีญาติเดินทางมาเยี่ยมจากจ.นครปฐม และตรวจพบ ติ ด เ ชื้ อ 1 ราย
โดยนักเรียนรายนี้มีอาการเป็นไข้ ไม่สบาย ครอบครัวได้พาไปตรวจหาเชื้อที่โรง บาลอุบลรักษ์ วันที่ 25 มิ.ย.64 พบ ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด จึงให้นักเรียนทั้ง 38 คน และครูที่สอนนักเรียนชั้น ป.6 ไปตรวจหา เ ชื้ อ และโรงเรียนร่วมกับกองอนามัยเทศบาลนครอุบลราชธานี ทำการฉีด พ่ น ย า ฆ่ าเ ชื้ อ ห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียงซ้ำเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่แล้ว

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

นายเสมอ กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงมีคำสั่งให้นักเรียนทุกชั้นเรียนแบบออนไลน์เหมือนวันที่ 1-14 มิ.ย.ที่ผ่านมา คือ ไม่ต้องมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 9 ก.ค. และจะเริ่มเปิดเรียนแบบสลับวันมาเรียนในวันที่ 12 ก.ค. หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอฝากไปถึงนักเรียนและผู้ปกครองในชั้นเรียนอื่นๆ ระหว่างนี้ ก็ให้สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการ ป่ ว ย ให้ไปรับการตรวจที่โรง บาลใกล้บ้านด้วย
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ พบผู้ ป่ ว ย เป็นแรงงานเดินทางกลับจากต่างจังหวัด 7 คน และเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสคนเหล่านี้ 5 คน รวมเป็น 12 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 419 คน รักษาหายแล้ว 355 คน อยู่ระหว่างรักษา 60 คน

Facebook Comments