ติด CV19 ทั้งครอบครัว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน เพจ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ได้โพสต์คลิปวีดีโอ ระบุว่าช่วยด้วย 7 ชีวิตติด CV 19 หมู่บ้านใกล้วัดออเงิน ย่านสายไหม ท า ร ก เพิ่ง ค ล อ ด 16 วัน มีอาการไอหนัก ผ่านมา 5 วันแล้ว ยังไม่มีรถพย าบาลมารับ

ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์
ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์

ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ
ติดทั้งครอบครัว

ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์

ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์

ภาพจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์
คลิป

ขอบคุณ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์

Facebook Comments