5 นิสัยที่ขัดขวางความสำเร็จ

เราทุกคน…ล้วนแล้วแต่อยาก ประสบความสำเร็จ ใน ชีวิตการทำงาน ทั้งนั้น ซึ่งจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น อดทน ตั้งใจ แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัย ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้น ” 5 นิสัยที่ขัดขวางความสำเร็จ ” แต่บางครั้งก็อาจมาจากตัวเราเองก็ได้นะคะ

1.ติดอยู่ใน Comfort Zone | คิดว่าที่ทำอยู่ดีพอแล้ว ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และทำงานเพียงให้เสร็จไปวัน ๆ โดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีพอแล้ว ความคิดเหล่านี้จะทำให้เราไม่พัฒนาตนเอง เราจึงต้องหมั่นหาความท้าทายให้ชีวิต ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ แม้ว่าอาจจะต้องเสี่ยงต่อความล้มเหลวแต่เราก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและได้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไป

2.ไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิต | เสียเวลา เสียโอกาส การทำงานโดยปราศจากเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนการเดินทางโดยไม่รู้จุดหมาย และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียเวลา และที่สำคัญอาจทำให้เราเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิตไปด้วย การตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องจำเป็นถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตาม

3.ขาดการวางแผน | ไม่จัดลำดับความสำคัญ การจะไปถึงจุดหมายได้นั้นจะต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายคนไม่เคยบรรลุเป้าหมายได้สักครั้ง เพราะใช้ชีวิตโดยไม่คิดที่จะวางแผนทำให้ต้องพบเจอกับความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเสียที ในขั้นตอนนี้ให้เราเริ่มจากการเขียนเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการประสบความสำเร็จจากนั้นจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งประเภทว่าอะไรคือเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้นให้คิดหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

4.กลัวที่จะถาม | ความคิดเราอาจไม่ดีที่สุด ปัญหากับการทำงานเป็นของคู่กัน ซึ่งในบางครั้งความรู้หรือประสบการณ์ของเราอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไข หรือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็อาจทำให้ความคิดของเราไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เราจึงจำเป็นที่จะต้องสอบถามและขอคำปรึกษาจากหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ อย่ามั่นใจในตนเองเกินไป หรือมัวแต่เกรงใจที่จะถาม เพราะหลายครั้งมุมมองที่แตกต่างก็อาจทำให้เราได้แนวคิดแปลกใหม่ด้วย การถามยังรวมถึงการพูดคุยเพื่อขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานถึงผลงานของเราว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นำปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป

5.ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | ขาดการพัฒนาตนเอง ทำตามคนอื่นเพราะไม่อยากกลายเป็นคนที่แตกต่างในสังคม หรือเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีโดยไม่เคยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นดีจริงและเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ ถ้าทุกคนในสังคมแบบนี้โลกก็คงจะไม่มีนวัตกรรม ตัวเราเองก็จะขาดการพัฒนาด้วย คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้จะต้องกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย เราจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่

Facebook Comments