ชะวากทะเลคืออะไร

เมื่อเอ่ยถึงทะเลหลาย ๆ คนคงจะจินตนาการถึงท้องทะเลสีฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตา มีชายหาดเป็นทรายละเอียดแสนสวย ลมพัดเย็น ๆ จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ก็อยากไป แต่ถ้าเอ่ยถึงชะวากทะเลน้อยคนนักที่รู้จักรู้จักคำนี้ ยังไงเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมลองมาทำความรู้จักกับชะวากทะเลกันหน่อยไหม

ชะวากทะเลคืออะไร

“ชะวากทะเล”เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งอยู่บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปากแม่น้ำเลยก็ได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่น้ำจืดจากแม่น้ำและน้ำเค็มจากทะเลไหลมาบรรจบกัน ชะวากทะเลจะเป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะกว้างมากจนคล้าย ๆ จะเป็นอ่าว ส่วนตอนบนจะตอบแหลมเป็นรูปกรวยและจะค่อย ๆ ขยายขนาดออกไปเมื่อเข้าหาส่วนที่เป็นทะเลมากขึ้น โดยเกิดจากพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำยุบตัวลงไปสู่แนวชายฝั่งทะเล จึงทำให้ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลด้วย สำหรับพื้นที่ชะวากทะเลในประเทศไทยก็ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนอง, บริเวณปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี หรือที่ปากแม่น้ำชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับในต่างประเทศก็อย่างเช่นอ่าวเชซาพีค ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐเอมริกาเป็นต้น

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

เนื่องจากชะวากทะเลเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านและเชื่อมต่อลงสู่ทะเล พื้นที่ตรงนี้จึงเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างสภาพแวดล้อมแบบน้ำและแบบทะเล จึงได้รับอิทธิพลของทะเลด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าคลื่นและการไหลเวียนของทะเล จึงทำให้ตรงนี้มีการตกตะกอนและประกอบไปด้วยธาตุอาหารสำคัญจำนวนมากจึงเหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย

สำหรับชะวากทะเลที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นทะเลในช่วง 10,000 – 12,000 ปีที่ผ่านมา ที่ส่วนใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่มากถึงร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมดของโลก ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันจะทำให้ชะวากทะเลได้รับผลกระทบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสารเคมี การทิ้งสิ่งปฏิกูล รวมไปถึงมลพิษจากโลหะหนัก ซึ่งน่าเป็นห่วงยิ่งนัก

เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของชะวากน้ำมนุษย์เราจึงควรอนุรักษ์และดูแลรักษาให้อยู่กับโลกของเราไปนานๆ

Facebook Comments